You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

228 lines
12 KiB

<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.css"/>
<link rel="stylesheet" href="/about/index.css"/>
<title>Om Fricloud forening</title>
<?php $thispage = "about"; ?>
</head>
<body>
<?php include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/includes/navbar.php'); ?>
<div class="ui container" style="margin: 5rem 8rem;">
<div class="ui text container">
<div class="ui basic segment" id="context">
<div class="ui left close dividing rail" style="width: 200px !important; top: 3rem;">
<div class="sticky" style="position: sticky; top: 6rem; z-index: inherit !important;">
<div class="ui vertical text menu" style="width: inherit;">
<div class="header item">Om Fricloud</div>
<a class="item" href="#about">Hvad er Fricloud?</a>
<a class="item" href="#volunteers">Frivillige</a>
<a class="item" href="#finance">Økonomi</a>
<a class="item" href="#privacy">Privatliv</a>
<a class="item" href="#member">Bliv medlem</a>
<a class="item" href="#contact">Kontakt os</a>
</div>
</div>
</div>
<div>
<a class="anchor" id="about" style="top: -150px;"></a>
<h1 class="ui header">
Hvad er Fricloud Forening?
</h1>
<div>
<p>
Vi er kort sagt en forening der ejer og administrer servere sammen. På foreningens servere hoster vi frie og open-source internettjenester der tilsammen kan erstatte en stor del af den usikre internettraffik den almene dankse borger hver dag udsættes for. Vi mener at alle burde have muligheden for at bruge internettet uden at udsætte sig selv for masseovervågning, og dermed gå på kompromis med de menneskerettigheder og lovgivninger der beskytter vores data og privatliv. De tjenester Fricloud foreningen tilbyder alle medlemmer er gode og veletablerede alternativer til alt fra online drev til kommunikation, fra samarbejdsplatforme til sociale medier.
</p>
<p>
Internettet som det ser ud i dag er i stykker, men det er svært for de fleste der bruger det at gøre noget ved det. Hvis man selv vil bestemme over sin data, skal man enten være et IT-geni, eller undgå at bruge internettet helt. Det er netop på denne baggrund vi har skabt Fricloud. Som medlemmer af en forening ejer vi alle serverne og det data derpå - også dem som ikke kan administere en på egen hånd. Som medlemmer af en forening får vi alle en stemme som bliver hørt. I modsætningen til virksomheder, vil det aldrig være i foreningens interesse at sælge data, eller på anden vis udnytte medlemmerne, da det jo er medlemmernes servere, medlemmernes data og medlemmernes forening.
</p>
<p>
Fircloud foreningen giver alle mulighed til at tage deres privatliv tilbage. Fricloud er for dem der ønsker et alternativ til de gratis internettjenester der fylder i vores arbejdsliv og vores privatliv som privatperson. Det er oplagt at det netop er disse tjenester der profiterer ved at slælge dit private data. Hos Fricloud hoster vi kun frie og open-source tjenster, hvilket betyder at de er sikrere og ofte bedre end deres konkurrenter. Som medlem af fricloud får du en enkelt bruger, og denne har adgang til alle tjenesterne vi tilbyder - for eksempel e-mail og online drev. Desuden vil du nemt kunne kontakte vores systemadminstratorer med problemer og spørgsmål. Som medlem af Fricloud er du også medlem er foreningen. Det vil blandt andet betyde at du er medejer af serverne, og at du får en stemme i hvad vi skal hoste.
</p>
</div>
</div>
<div>
<a class="anchor" id="volunteers"></a>
<div class="ui section divider"></div>
<h1 class="ui header">
Frivillige
</h1>
<div class="ui two column divided stackable grid">
<div class="row">
<div class="column">
<div class="ui middle aligned grid">
<div class="five wide column">
<img class="ui tiny circular image" src="images/profile.png"/>
</div>
<div class="eleven wide column">
<div class="ui list">
<div class="item">
<div class="header">Julian Teule</div>
</div>
<div class="item">
Systemadinistrator
</div>
<div class="item">
jtle@fricloud.dk
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="column">
<div class="ui middle aligned grid">
<div class="five wide column">
<img class="ui tiny circular image" src="images/profile.png"/>
</div>
<div class="eleven wide column">
<div class="ui list">
<div class="item">
<div class="header">Rasmus Rendal</div>
</div>
<div class="item">
Systemadministrator
</div>
<div class="item">
rasmusrendal@fricloud.dk
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="row">
<div class="column">
<div class="ui middle aligned grid">
<div class="five wide column">
<img class="ui tiny circular image" src="images/profile.png"/>
</div>
<div class="eleven wide column">
<div class="ui list">
<div class="item">
<div class="header">Sigrid Schrøder Jensen</div>
</div>
<div class="item">
Webudvikler
</div>
<div class="item">
sigridjensen@fricloud.dk
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="column">
<div class="ui middle aligned grid">
<div class="five wide column">
<img class="ui tiny circular image" src="images/profile.png"/>
</div>
<div class="eleven wide column">
<div class="ui list">
<div class="item">
<div class="header">Victor Buttner</div>
</div>
<div class="item">
Systemadministrator
</div>
<div class="item">
vbuttner@fricloud.dk
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<a class="anchor" id="finance"></a>
<div class="ui section divider"></div>
<h1 class="ui header">
Økonomi
</h1>
<div>
<p>
Medlemskab koster et lille månedligt beløb, der endnu ikke er fastsat. Disse penge vil primært gå til finansiering af servere. Fricloud bliver midlertidigt hostet af OVH, et internationalt server hosting firma, men vi arbejder mod at hoste vores egne servere. Alle der udvikler Fricloud er frivillige.
</p>
</div>
</div>
<div>
<a class="anchor" id="privacy"></a>
<div class="ui section divider"></div>
<h1 class="ui header">
Privatliv
</h1>
<div>
<p>
Når du tilmelder dig en gratis internettjeneste er det dine personlige oplysninger der er produktet. Kunderne er typisk reklamebureauer, hvis interesse ligger i at skabe en så detaljeret profil om dig som muligt. Derfor er det altid i internetvirksomhedernes interesse at indsamle så meget data på dig som muligt, på alle platforme. Dette kan typisk være oplysninger som navn, adresse, interesser, seksuel orientering, men også gpsoplysninger og stemmeoptagelser. Somregel har alle de gratis internettjenester du bruger en detaljeret profil om dig, som de har finpudset over mange år, og som aldrig bliver slettet. Denne profil og dette data ejer du ikke - det gør virksomhederne. Dette er ikke ulovligt, for du har givet dem lov.
</p>
<p>
I 2013 der lækkede Edward Snowden masive mængder oplysninger som han havde anskaffet sig i forbindelse med hans arbejde som konsulent for den amerikanske efterretningstjeneste NSA. Disse oplysninger afslørede et globalt overvågningsnetværk, der inkluder Danmark, som indsamler information fra samtlige af de førnævnte internettjenester, i et forsøg på at fange terrorister. Indtil skrevne dato er der ikke nogen dokumentation for at denne masseovervågning nogensinde han fanget en eneste terrorist. Til genæld er der masser af dokumentation for at dette globale overvågningsnetværk er brugt af den amerikanske regering til at overvåge fremmede statsledere til egen politisk gavn. Dog bliver privatpersoner også ramt. I et interveiw fra The Guardian beskriver Snowden hvordan NSA ansatte ville dele privatpersoners intime oplysninger, som for eksempel fotografier, for sjov. Dette er et grotesk eksempel på en kultur i NSA der ser ned på normale personers private oplysnigner, og bruger dem helt uden grundlag og regulering.
</p>
<p>
Intet af denne massive overvågning er ulovligt, for du har selv givet virksomhederne lov til at indsalme alt den data de vil om dig. Men sådan som internettet ser ud i dag er det rigtig svært at undgå. At have en personlig email-adresse eller en bruger på et socialt medie er efterhånden en nødvedighed i det danske samfund. Hvis ikke du selv hoster disse tjenester er det umuligt ikke at være offer for masseovervågning, og det er desværre rigtig svært, og uden for den almindelige dasnke borgers rækkevigde, at hoste og administrere deres egne servere. Derfor bliver den almindelige borger nødt til at gå på kompromis med de menneskerettigheder der beskytter vores privatliv, og desuden også gå på kompromis med vores naturlige instikt til at beskytte hvad der er privat. De betyder at vi overbeviser os selv om for eksempel at masseovervågning bare er en nødvendig del af et højteknologisk samfund, eller at masseovervågning er okay, for du har jo ikke noget at skjule.
</p>
<div class="citation">
<p>
"Arguing that you don't care about the right to privacy because you have nothing to hide is no different than saying you don't care about free speech because you have nothing to say."
</p>
<label class="source">
— Edward Snowden on <a href="https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/36ru89/just_days_left_to_kill_mass_surveillance_under/crglgh2/">Reddit</a>
</label>
</div>
<h2 class="ui header">
læs mere
</h2>
<div class="ui list">
<div class="item">
<i class="external icon"></i>
<div class="content">
<a class="header" href="https://www.privacytools.io/index.html">
privacytools.io
</a>
<div class="description">
læs mere om hvordan du bliver overvåget og hvad du kan gøre ved det.
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<a class="anchor" id="member"></a>
<div class="ui section divider"></div>
<h1 class="ui header">
Bliv medlem
</h1>
<div>
<p>
Fricloud er stadig under udvikling, men på <a href="/">forsiden</a> kan du give os din mailadresse, og så sender vi en mail når Fricloud er klar til at optage medlemmer.
</p>
<div class="ui one column grid">
<div class="center aligned column">
<button class="ui disabled primary large button" href="">
Bliv medlem
</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div>
<a class="anchor" id="contact"></a>
<div class="ui section divider"></div>
<h1 class="ui header">
Kontakt os
</h2>
<div>
<p>
Har du et spørgsmål til Fricloud? Vil du være med til at hjælpe projektet? Skriv en mail til en af vores <a class="link" href="#volunteers">frivillige</a>, og vi vil vende tilbage så hurtigt vi kan.
</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php include($_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/includes/footer.php'); ?>
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/semantic-ui@2.4.2/dist/semantic.min.js">
</body>
</html>